Även i år säljer vi brasved av björk eller blandlöv från egen skog.
Den har huggits 2023 och är torr.
Beställ redan nu om du vi försäkra dig om ved till vintern, använd vårt kontaktformulär.

Veden är packad i 60 liters nätsäck och kostar 100 kr/säck.
Pga. stor efterfrågan lämnar vi ingen mängdrabatt i år.